Mieszkańcy ulicy Dobrej narzekają na ulicę, ale nie chodzą po błocie tak jak mieszkańcy ul. Robotniczej na Karolówce a w lecie wdychają tumany pyłu z lasowanego żużlu. Ulica Robotnicza również nie jest uwżględniona w najbliższym planie inwestycyjnym.
0