milik powinien kamienie w polu zbierać, nawet nie kartofle bo by do kosza nie trafił
0