Więcej informacji na temat Międzyokręgowej Ligi Bokserskiej na stronie www.pozb.pl
0