Organizator i dział sportowy niech wyrzuci Lubelszczyznę z głowy.
0