Po prostu kompromitacja Zarządu i władz miejskich
0