Gdzie i z kim w Zamościu będzie trenował Bartek, żeby rozwijać swój niewątpliwy talent ???
0