Jankowi oraz Tacie będzie miło jak napiszesz redaktorku- lublinianin. Może nawet z dużej litery, biorąc pod uwagę skalę osiągnięć...
0