Ehhh, Kołodziej startuje w Krośnie, a nie w Łodzi.
0