Nieprawdopodobne! Obserwując dotychczasowe, tendencyjne sprawozdania spodziewałem się nagłówka w stylu "Cukropol pauzował" i obszernego wywiadu z menadżerem Sz.
0