Parada Rowerów jest w niedzielę, 29.05, a nie w sobotę.
0