Komuszy beton ludowej przybudówki PZPR pręży mięśnie piwne?
0