Panie redaktorze, w Avii na zmieny wchodził jeszcze Daniel Górski. Dlaczego nie umieścił go Pan w składzie?
0