TEN NIBY KLUP MOŻE WYGRAĆ TYLKO Z KLUBEM BES LUDNEJ WYSPY DERFISZ CIOTA
0