ponoć Pompa Z Kaliny Będzie Ministrantem na Mszy a domino dzielił opłatkiem . wam bracia jak trza w ><>>>pe
0