Prezes Chelmianki zrezygnowal. Potwierdzenie na ofi Chelmianki.
0