Czemu nie gral milejowski Carlos Darek. G. ??? Mial drudi mecz u Jasi??
0