Spartakus to trzecioligowiec, a nie jak podał autor czwartoligowiec
0