KS KS KS najlepszym klubem jest pozrdo dla chłopaków KS-U
0