Piotr R. nauczy młodych jak kuPOwać i sprzedawać mecze. Ma sPOre doświadczenie z POznania.
0