Bardzo lubię słuchać opinii polityków nt.piłki nożnej.Są one bardzo rzeczowe.Proponuję na jednym z posiedzeń Sejmu przedyskutować stan polskiej piłki nożnej.Panie posłanki i panowie posłowie powinni wtedy pokazać swoje piłki.
0