W Unii nie Rurysz tylko Rurych u nie Oleszczyk tylko Oleszczuk :)
0