Slaby sedzia nadrabia brak aurotytetu u zawodnikow karaniem ich kartkami
0