Zawiodły skrzydła? A wogle były? Chyba że skrzydło - dopóki grał Zydroń.
0