Nie tydzień temu a dwa ale redaktorki powinny i tym wiedzieć najlepiej 
0