Brak komenterzy świadczy, że w Lublinie zapomniano już jak wygląda siatkówka.
0