I wszystko (?) ...... po staremu . Tylko kibiców będzie skromna garstka .
0