Dajcie spokuj.Tylko nie on ,bo już czałkiem będzie padaka.
0