Sienkiewiczowskie czasy??! Sienkiewicz nie żył w czasie Potopu.
0