Pani Nina Handrycz jadala obiady z mezem , panem Hcyrankiewiczem ?
0