Pani Elizo, czapki z głów. Podziękowanie za serdeczność.
0