byli również bardzo aktywnie współdziałający z Niemcami. mojego wujka ( 22 lat ) zastrzelił granatowy policjant
0