I tak, co druga osoba wybierze trasę 820. Ale miło widzieć zaangażowanie ze strony hiszpańskiej. Obserwowalny jest stabilny wzrost ilości osób posługujących się językami romańskimi. Wreszcie! Jeszcze kilka lat temu ludzie myśleli, że niemiecki się przyda i zakuwali. Teraz zmądrzeliśmy i widzimy, że lwia większość Amerykan posługuje się angielskim i hiszpańskim właśnie. W tym miksie jest potęga.
0