Największym Poetą był Charles Bukowski i Bolesław Leśmian.
0