Dobrze , że jest taka akcja . Jak wyjaśnić tak jaskrawą sprzeczność : akcja czytania Sienkiewicza , PO WCZEŚNIEJSZYM WYKREŚLENIU  lektur Sienkiewicza z licealnego wykazu lektur ?
0