AA i inne organizacje pozarządowe robią to z większym profesjonalizmem.
0