Pamiętam księdza z czasów kiedy uczył mnie religii. Nie są to sympatyczne wspomnienia,
0