Historycznie Irak był w większości krajem chrześcijańskim . Od chwili muzułmańskiego podboju w roku 642 rozpoczynają się prześladowania chrześcijan : mordy , gwałty , wypędzenia . W roku 1880 jest ich tylko 15% . XX wiek przynosi dalsze prześladowania : np. Saddam wysyłał chrześcijan jako mięso armatnie na wojnę z Iranem. W momencie upadku Saddama w 2003 było ich 4%. Od tej pory sytuacja zmieniła się tylko na gorsze : przymusowe konwersje na islam , porwania chrześcijańskich dziewcząt , ich gwałcenie i wydawanie siłą za muzułmanów , zamachy bombowe , palenie kościołów . Efekt : na 29 milionów mieszkańców Iraku chrześcijan jest już tylko 2 % . Hasło islamskich ekstremistów to : ?w sobotę zabijemy Żyda , w niedzielę chrześcijanina? . Ta ?sobota? już była : w roku 1948 żyło w Iraku 150 tys . Żydów , teraz nie pozostał już żaden ślad po żydowskiej społeczności w Iraku , która miała 2600 lat historii . A teraz kolej na Europę : tu muzułmanie planują następną ?niedzielę? . Tymczasem Europa samobójczo odcina się od swojej chrześcijańskiej historii , wyludnia się aborcjami , walczy z rodziną , narzuca kulturę homoseksualną i promuje wszelkie możliwe aberracje . ?Niedziela? sie zbliża . Muzułmanie najpierw zrobią porządek z wszelkimi odmieńcami . Po sobocie przyjdzie niedziela? http://smolensk-2010.pl/2010-05-14-54-pytania-nadal-aktualne-aktualizacja-13-05-2010.html
0