pan Wieluński udzielał sie publikujac w narodowo-socjalistycznym pismie Wspólnota - wydawanym przez byłego Ddziałacza PZPR Bernarda "Boelesława" Tejkowskiego - poganina po 1989 r. liderqwa Polskiej Wspolnoty Narodej ugrupowania grupującego kryminalistów wywadzących się z subkultury Skinheads; a teraz startuje z dewocyjnej LPR
0