Nauczyciele powinni uczyć nie zajmować się polityką i rządzeniem bo tego nie potrafią. Zawiść jest potrzebna nie w czasie kryzysu, biedy i głodu.
0