dużo hałasu było jak likwidowano ofe. teraz następuje już pełna nacjonalizacja tego funduszu i nikomu top nie przeszkadza. a przecież to ciągle nasze pieniądze. ofe powstały w 1999 roku jako alternatywa do zus.  miały dać podstawy do naliczania wysokości emerytur do wysokości płaconych składek. niestety obecne rządy odrzuciły tę logikę i postanowiły dawać wszystkim takie same emerytury niezależnie od stażu pracy i wielkości płaconej składki.jedynym rozwiązaniem które może nam przynieść jako taką emeryturę należą do tak zwanego iii filaru emerytalnego. ike i ikez. jest jeszcze forma grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. to ppe - pracowniczy program emerytalny ******openlife.pl/produkty/ubezpieczenia-ochronne/ . z punktu widzenia zasad wynagradzania w firmie pracowniczy program emerytalny (ppe) jest dodatkowym, dobrowolnym świadczeniem oferowanym pracownikom przez pracodawcę. natomiast kluczową kwestią dla konstrukcji ppe jest fakt, iż jest to świadczenie, które może, ale nie musi być zaoferowane pracownikom przez pracodawcę prowadzącego program.
0