Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie rozpoczyna realizację projektu, pt. "Przedsiębiorczość akademicka - wiedza szansą na rozwój", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Szkolenie przeznaczone jest dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich/inżynierskich, doktorantów, absolwentów szkół wyższych w okresie do 12 m-cy od ukończenia studiów (w tym osoby pracujące), zameldowanych na terenie województwa lubelskiego. Jego tematyka ma na celu podniesienie wiedzy uczestników z zakresu możliwości oraz uwarunkowań prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin off oraz spin out. Zajęcia odbywać się będą w wybranym dniu tygodnia w centrum Lublina. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje m.in.: - prawno-finansowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; - źródła zewnętrznego finansowania działalności, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z UE; - podstawy zarządzania firmą; - kształtowanie umiejętności kierowniczych; - opracowanie planu działalności gospodarczej; - Public Relations, promocja, marketing, analiza otoczenia. Zapewniamy: materiały szkoleniowe, podręczniki, wyżywienie i serwis kawowy podczas zajęć. Dodatkowo, w ramach szkolenia, oferujemy trzydniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy do atrakcyjnej miejscowości turystycznej. Szkolenia odbędą się w 2 edycjach: I edycja: listopad 2009 - luty 2010 II edycja: luty 2010 - maj 2010 Pełne szkolenie będzie trwało 96 godzin (w tym trzydniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy). Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 081 53 43 203 lub 081 53 43 200 Zgłoszenia można dokonać osobiście lub listownie na adres: ul. Narutowicza 56A, 20-016 Lublin Formularz zgłoszeniowy do pobrania pod adresem: www.sis-dotacje.pl
0