Tytuł: Stażyści po kursie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” związku z realizacją projektu „Aktywnie na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego proponuje zainteresowanym firmom (pracodawcom) możliwość przyjęcia na staż/praktykę zawodową absolwentów 180 godz. kursu „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Okres realizacji staży/praktyk zawodowych: 3 m-ce – kwiecień, maj, czerwiec 2011r. Miejsce realizacji staży/praktyk zawodowych: województwo lubelskie (Lublin, Zamość, Puławy, Lubartów i okolice). Obowiązki zainteresowanych pracodawców, m. in.: - zapewnienie stanowiska pracy dla stażysty/praktykanta, - wyznaczenie dla danej osoby opiekuna, - współpraca z FFI w kwestiach organizacyjnych. Brak obowiązku zatrudnienia stażysty/praktykanta po zakończeniu stażu/praktyki. Obowiązki Fundacji „Fundusz Inicjatyw” – organizatora stażu/praktyki zawodowej, m. in.: - pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich stażystów/praktykantów, - wypłacanie stażystom/praktykantom stypendium stażowego/praktykanckiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem projektu „Aktywnie na rynku pracy” ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, e-mail: a.nalepa@ffi.org.pl tel.: 81 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33, 519 144 742
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz