42-latek bez nałogów,zdrowy sprzeda nerkę ARh+ kontakt michaljuszczuk@op.pl
0