Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

MATURA2012ODPOWIEDZI

17 maja 2012 r.
9:44
Edytuj ten wpis

Matura 2012 - geografia. ZOBACZ ODPOWIEDZI (poziom podstawowy)

0 0 A A
Matura 2012 z geografii rozpoczęła się o godz. 9 (Maciej Kaczanowski)
Matura 2012 z geografii rozpoczęła się o godz. 9 (Maciej Kaczanowski)

Dziś matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Maturę 2012 z geografii zdaje około 83 tys. uczniów. ODPOWIEDZI, pytania i arkusze z egzaminu na naszym portalu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

MATURA 2012 GEOGRAFIA poziom podstawowy - ODPOWIEDZI, ARKUSZE

ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO

Zadanie 1. (1 pkt)

Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest
fałszywe.

Granica państwa przecina torfowiska. P
Biały Potok jest prawym dopływem Łomnicy. F
Maksymalna głębokość Wielkiego Stawu wynosi 20 metrów. F

Zadanie 2. (2 pkt)

Na fotografii wykonanej w Karkonoszach przedstawiono fragment jeziora i schronisko
turystyczne.

jezioro Mały Staw
schronisko turystyczne Samotnia


b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Turysta wykonał zdjęcie, kierując obiektyw aparatu na

D. zachód

Zadanie 3. (1 pkt)

Turysta, który zamierza przejść niebieskim szlakiem ze schroniska Strzecha Akademicka (B2)
do schroniska Dom Śląski (C3), podzielił trasę na dwa podobnej długości odcinki: Strzecha
Akademicka – miejsce wypoczynkowe (B3) i miejsce wypoczynkowe – Dom Śląski.

Podaj wysokość n.p.m., na której znajduje się miejsce wypoczynkowe. Wybierz odcinek
szlaku, na którego przejście turysta powinien przeznaczyć więcej czasu ze względu
na większe różnice wysokości.

Wysokość miejsca wypoczynkowego 1434 m n.p.m.

Odcinki trasy (podkreśl jeden):

Strzecha Akademicka – miejsce wypoczynkowe

Zadanie 4. (2 pkt)

Na podstawie mapy podaj trzy walory przyrodnicze obszaru przedstawionego w polach
A1 i A2, które zachęcają do wędrówki szlakami turystycznymi.

1. Wielki Staw - jezioro polodowcowe
2. zróżnicowanie morfologiczne powierzchni i nierówności (deniwelacja)
3. skaliste stoki i masywy skalne (ostańce)

Zadanie 5. (1 pkt)
Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem wzniesienia Kopa (C3)
a źródłem strumienia Łomniczka (B3). Zapisz obliczenia.

Obliczenia

Skala 1:25000

1 cm - 25 000 cm
1 cm - 0,25 km

Odległość na mapie - 4,2 cm
Odległość w terenie = 4,2 x 0,25 = 1,05 km

Odległość w terenie 1,05 km

Zadanie 6. (1 pkt)
Podaj przyrodniczą przyczynę zamykania zimą odcinka niebieskiego szlaku turystycznego
między Kozim Mostkiem a schroniskiem Samotnia (pola B2, A2, B3).

Lawiny śnieżne

Zadanie 7. (2 pkt)
Karkonoski Park Narodowy odwiedza rocznie około 1,5 mln turystów.

Podaj trzy przykłady negatywnego oddziaływania turystyki pieszej na środowisko
przyrodnicze tego parku narodowego.

Niszczenie roślinności przez człowieka
Zaśmiecanie terenu parku, strumyków
Straszenie zwierząt


Zadanie 8. (1 pkt)
Na rysunku przedstawiono pionowy zasięg pięter roślinnych w Karkonoszach.

Na podstawie rysunku i mapy przyporządkuj właściwe piętra roślinne podanym
miejscom. Uzupełnij zdania, wpisując nazwę odpowiedniego piętra roślinnego.

Miejsce o współrzędnych 50°46′N i 15°42′E znajduje się w piętrze regla górnego
Złote Źródło (B3) znajduje się w piętrze kosodrzewiny.

Zadanie 9. (2 pkt)
Na klimatogramach przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i sumy opadów
atmosferycznych w Warszawie i we Wrocławiu oraz w dwóch miejscach w Karkonoszach –
na Śnieżce i w Karpaczu.

a) Podaj litery, którymi oznaczono klimatogramy narysowane dla Śnieżki i Karpacza.

Śnieżka C Karpacz A

b) Uzupełnij zdanie, wpisując odpowiednią literę.

Najwyższa roczna amplituda temperatury powietrza jest w miejscu, dla którego klimatogram
oznaczono literą D.

Zadanie 10. (1 pkt)
Przyporządkuj krainom geograficznym Polski charakterystyczne dla nich formy rzeźby.
1. Pobrzeże Koszalińskie - B. jeziora przybrzeżne i mierzeje
2. Pojezierze Mazurskie - C. moreny czołowe i sandry
3. Tatry - A. doliny U-kształtne i jeziora cyrkowe

Zadanie 11. (2 pkt)
Na mapie przedstawiono rozkład średniej rocznej sumy opadów atmosferycznych (mm)
w Polsce w latach 1971–2000.

a) Uporządkuj miasta według rosnącej rocznej sumy opadów atmosferycznych. Wpisz
w ramki odpowiadające im litery.

Miasta: A. Bielsko-Biała, B. Lesko, C. Olsztyn, D. Poznań, E. Zamość

Najmniejsza roczna suma opadów D - E - C - B - A Największa roczna suma opadów

b) Na podstawie analizy sumy opadów atmosferycznych wzdłuż linii A–B sformułuj
prawidłowość dotyczącą zróżnicowania wartości rocznej sumy opadów w zależności
od wysokości n.p.m.

Ze wzrostem wysokości n.p.m. rośnie wartość rocznej sumy opadów.

Zadanie 12. (2 pkt)
Poniżej przedstawiono fragment mapy synoptycznej Europy.
Literami A, B, C oznaczono wybrane miejsca, w których są prowadzone obserwacje pogody.

a) Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednie litery oznaczające miejsca na mapie.

1. Najwyższe ciśnienie atmosferyczne występuje w miejscu oznaczonym literą C.
2. Najsilniejszy wiatr wieje w miejscu oznaczonym literą A.
3. Mgła występuje w miejscu oznaczonym literą C.

Poniższe zdania dotyczą frontu atmosferycznego, który na mapie synoptycznej znajduje się
przy zachodniej granicy Polski.

b) Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F,
gdy jest fałszywe.

Jest to front chłodny. F
Po przejściu tego frontu w naszym kraju wzrosną temperatury powietrza. P
Po przejściu tego frontu wiatr będzie wiał w Polsce ze wschodu. F

Zadanie 13. (2 pkt)
W kwietniu 2010 r. wybuchł na Islandii wulkan Eyjafjallajökul. W wyniku erupcji
w atmosferze znajdowały się duże ilości pyłu wulkanicznego.

Podaj trzy negatywne skutki tego zdarzenia dla gospodarki wielu krajów Europy.

straty w branży transportowej, w lotnictwie - zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Europą
straty w turystyce
straty w rolnictwie

Zadanie 14. (2 pkt)
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie płyt litosfery.

Wybuch Eyjafjallajökul na Islandii był konsekwencją przemieszczania się płyt litosfery.
a) Na podstawie mapy uzupełnij zdania.

Islandia jest położona na granicy dwóch płyt litosfery:
eurazjatyckiej i amerykańskiej .

Wybuchy wulkanów na Islandii są konsekwencją odsuwania się płyt litosfery.

W legendzie mapy (na stronie nr 8) przedstawiającej rozmieszczenie płyt litosfery podano
nazwy dwóch wielkich form ukształtowania powierzchni dna morskiego.

b) Wpisz do tabeli nazwy tych form oraz przyporządkuj każdej z nich odpowiedni opis
wybrany z podanych poniżej. Wpisz do tabeli numer, którym ten opis oznaczono.

Opisy:
1. Przybrzeżna część dna morskiego łagodnie opadająca do głębokości około 200 metrów.
2. Zajmuje obszar dna oceanicznego o głębokości 5–7 tysięcy metrów i równinnej
powierzchni.
3. Położone zazwyczaj pośrodku oceanu i opasujące całą Ziemię wzniesienia o łącznej
długości około 60 tysięcy kilometrów.
4. Silnie wydłużone obniżenia dna oceanu o głębokości ponad 6 tysięcy metrów.

Nazwa formy ukształtowania dna oceanicznego: grzbiety oceaniczne -3
Numer opisu formy dna oceanicznego: rowy oceaniczne - 4

Zadanie 15. (2 pkt)
Na fotografii przedstawiono fragment wybrzeża wyspy Rugia w Niemczech.

a) Podaj nazwę elementu wybrzeża morskiego oznaczonego na fotografii literą A oraz
nazwę procesu, w wyniku którego ten element powstaje.

Element wybrzeża klifowego Proces abrazja

b) Opisz proces cofania się wybrzeża morskiego, którego charakterystyczne formy
zostały przedstawione na fotografii.

Fale morskie uderzają o wybrzeże. Ścierają linię brzegową, która "cofa się" i powstaje klif.

Zadanie 16. (2 pkt)

a) Uzupełnij zdania. Wpisz następujące określenia: rozmieszczenie lądów, siła Coriolisa,
stałe wiatry.

Przyczyna powstawania powierzchniowych prądów morskich – to stałe wiatry.
Ostateczny kierunek powierzchniowym prądom morskim nadają siła Coriolisa i rozmieszczenie lądów

Prądy morskie wpływają na średnią roczną temperaturę powietrza i roczną sumę opadów
na wybrzeżach, wzdłuż których płyną.

b) Uzupełnij zdanie. Wpisz w wyznaczone miejsca numery dwóch prądów morskich,
wybrane z podanych: 1, 2, 14, 17.

Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza i rocznej sumy opadów atmosferycznych
powodują prądy morskie oznaczone numerami 1 i 17.

Zadanie 17. (2 pkt)
Analizując mapę, można dostrzec prawidłowości dotyczące kierunku powierzchniowych
prądów morskich.

a) Uzupełnij zdanie. Wpisz w odpowiednie miejsca określenia wybrane z podanych:
wschodnich, zachodnich, północnym, południowym.

Prądy chłodne płyną na półkuli południowej wzdłuż zachodnich wybrzeży kontynentów w kierunku północnym.

b) Podaj jedną cechę Dryfu Wiatrów Zachodnich, oznaczonego numerem 6., która
wyróżnia ten prąd morski spośród pozostałych, występujących na obszarach
oceanów położonych na południe od zwrotnika Koziorożca.

Przemieszcza się równoleżnikowo, a nie południkowo w kierunku wschodnim.


Zadanie 18. (2 pkt)
Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy krain geograficznych, gleb
i formacji roślinnych wybrane z podanych poniżej.

Kraina geograficzna: Nizina Francuska, Nizina Zachodniosyberyjska, Pogórze Kazaskie, Sahara
Gleba: brunatna, czerwonożółta gleba laterytowa, cynamonowa, inicjalna pustyń
Formacja roślinna: makia, wilgotne lasy równikowe, tajga, pustynia i półpustynia

Kotlina Konga - czerwonożółta gleba laterytowa - wilgotne lasy równikowe
Nizina Zachodniosyberyjska - bielicowa - tajga
Nizina Francuska - brunatna - lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej


Zadanie 19. (2 pkt)
Na wykresie przedstawiono wartości współczynnika urodzeń i współczynnika zgonów
w Rosji i na Ukrainie w latach 2005–2008.

Na podstawie wykresu uzupełnij poniższe zdania.
1. W Rosji w 2005 roku na 1000 mieszkańców urodziło się 10 osób.
2. W Rosji w 2007 roku na 1000 mieszkańców zmarło 15 osób.
3. Współczynnik przyrostu naturalnego na Ukrainie w 2008 r. wynosił 5 ‰.

Zadanie 20. (1 pkt)

Kraje Europy Wschodniej po 1990 r. mają niższy przyrost naturalny niż w poprzednich
dekadach drugiej połowy XX wieku.

Podaj dwie społeczne lub ekonomiczne przyczyny spadku przyrostu naturalnego
po 1990 roku w krajach Europy Wschodniej, takich jak Rosja i Ukraina.

1. zubożenie mieszkańców w czasie transformacji ustrojowej (w przypadku Ukrainy brak stowarzyszenia z UE, w przypadku Rosji z przyczyn geopolitycznych nie wchodzi to w rachubę)
2. coraz niższe świadczenia socjalne, słaba gospodarka, nękana przez korupcję

Zadanie 21. (2 pkt)
Na wykresie przedstawiono odsetek ludności miejskiej w Polsce w wybranych latach.

Podaj dwie główne przyczyny przedstawionej na wykresie zmiany odsetka ludności
miejskiej w Polsce po roku 2000.

1. Moda na "uciekanie" z wielkich miast w kierunku terenów podmiejskich (domy jednorodzinne zamiast bloków)
2. Otwarcie rynków zachodnich na polską siłę roboczą, emigracja zarobkowa za granicę


Zadanie 22. (2 pkt)
W tabeli przedstawiono strukturę wieku ludności Polski w % w latach 1990, 2000 i 2009.

Podaj dwa argumenty uzasadniające, że zmiany struktury wieku ludności Polski
po 1990 r. mogą być niekorzystne z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania
gospodarki naszego kraju.

1. "Starzenie się" społeczeństwa i kryzys w wypłacaniu emerytur, zwiększać się będą potrzeby w sektorze zdrowotnym
2. Rosnąca liczba osób starszych i niski wskaźnik dzietności powodują zmniejszenie liczby osób w wieku aktywności zawodowej, odpowiedzialnej za wytwarzanie PKB


Zadanie 23. (1 pkt)
Na wykresach przedstawiono liczbę ludności w 2010 r. oraz powierzchnię pięciu wybranych
województw Polski oznaczonych literami od A do E.

Na podstawie analizy wykresów dokończ zdania.
Województwo o największej średniej gęstości zaludnienia oznaczono literą D.
Województwo o najmniejszej średniej gęstości zaludnienia oznaczono literą B .

Zadanie 24. (1 pkt)
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest
fałszywe.

1. W regionie Zatoki Meksykańskiej wydobywa się więcej ropy naftowej niż
w regionie Zatoki Perskiej. F
2. Większość światowej produkcji energii elektrycznej pochodzi z elektrowni
cieplnych. P
3. W Polsce głównymi surowcami energetycznymi służącymi do produkcji energii
elektrycznej są ropa naftowa i gaz ziemny. F

Zadanie 25. (1 pkt)

Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj polecenie.

Elektrownie atomowe wracają do łask. Na świecie buduje się 29 takich elektrowni. Coraz to
nowe kraje deklarują, że zbudują kolejne. Powiększa się grupa krajów czerpiących energię
z atomu. Po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. wiele krajów, także Polska, wstrzymało
budowę elektrowni jądrowych.
Wzrost cen węgla i gazu, a przede wszystkim obawa przed globalnym ociepleniem
wywołanym emisją CO2 sprawiają, że zwolennicy energii jądrowej zachęcają do budowy
elektrowni atomowych.
Najwięcej energii potrzebują dwa azjatyckie kolosy – Chiny i Indie. Skala planowanych
inwestycji jest imponująca – dziś zaledwie 3% energii w Indiach pochodzi z atomu.
Ale powstaje tam siedem nowych reaktorów – w 2022 r. będą produkować 10% energii,
w 2052 r. aż 26%.

Na podstawie: R. Zasuń, Renesans atomu – na świecie powstaje 29 elektrowni,
Gazeta Wyborcza 1.11.2007

Na podstawie tekstu i/lub własnej wiedzy uzasadnij, podając trzy argumenty, dlaczego
niektóre kraje rozwijają energetykę jądrową.


1. Obawa przed globalnym ociepleniem powoduje, że rosną ceny węgla i gazu (np UE nakłada restrykcyjne limity na emisję dwutlenku węgla)
2. Wg ekspertów energia z atomu jest bardziej ekologiczna - emituje mniej zanieczyszczeń
3. tradycyjne elektrownie nie są wystarczające szczególnie w wielki gospodarkach Chin i Indii, niektóre kraje mają coraz mniej złóż mineralnychZadanie 26. (2 pkt)
Poniżej przedstawiono schematyczny układ sieci komunikacyjnej jednej z miejscowości
na południu Polski w latach 70. XX w., 80. XX w. i pierwszym dziesięcioleciu XXI w.

Podaj trzy korzyści dla mieszkańców tej miejscowości związane z przedstawionymi
na rysunkach zmianami sieci komunikacyjnej od lat 70. XX w.

1. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
2. Zmniejszenie się natężenia hałasu emitowanego przez pojazdy
3. Spada ryzyko niszczenia się architektury, domostw przez drgania wywołane przejazdem ciężkich pojazdów


Zadanie 27. (2 pkt)
Podaj cztery korzyści gospodarcze i/lub społeczne wynikające dla Polski z członkostwa
naszego kraju w Unii Europejskiej.
1. Dotacje na infrastrukturę
2. Szybsze przemieszczanie się między granicami, większa integracja z Europą zachodnią
3. Dopłaty dla rolników
4. Dopłaty dla przedsiębiorstw

Zadanie 28. (2 pkt)
Poniższy tekst jest fragmentem informacji prasowej.

New York Times podał, że geolodzy amerykańscy odkryli w Afganistanie ogromne złoża
surowców mineralnych, m.in. żelaza, miedzi, złota i litu, które mogą uczynić ten kraj jednym
z najbardziej dochodowych obszarów przemysłu wydobywczego.
Raport Pentagonu mówi, że Afganistan mógłby być "Arabią Saudyjską, jeśli chodzi o lit”,
metal wykorzystywany w produkcji baterii do laptopów i telefonów komórkowych.
Na podstawie: www.forbes.pl
Podaj jedną cechę społeczno-ekonomiczną i jedną cechę polityczną Afganistanu, które
mogą być przeszkodą w zagospodarowaniu odkrytych w tym kraju złóż surowców
mineralnych.

Cecha społeczno-ekonomiczna
Zacofanie i brak wyedukowanych odpowiednio specjalistów w Afganistanie, zacofanie technologiczne

Cecha polityczna
Ciągłe spory z Talibami, zamachy, stan wojny


Zadanie 29. (2 pkt)
Na mapie konturowej literą A zaznaczono Mongolię.
Zaznacz literą B – Afganistan, literą C – Arabię Saudyjską, literą D – Indie.

Odpowiedź TUTAJ

Zadanie 30. (2 pkt)
Na mapie zaznaczono literami od A do H położenie wybranych parków narodowych
w Polsce.

Rozpoznaj parki narodowe na podstawie charakterystycznych elementów ich
środowiska przyrodniczego. Wpisz do tabeli nazwy tych parków oraz litery, którymi
oznaczono ich położenie na mapie.

1. Ojcowski Park Narodowy G

2. Bieszczadzki Park Narodowy H

3. Słowiński Park Narodowy B


Arkusze CKE z geografii:
poziom podstawowy:


poziom rozszerzony:


mapa:


Matura z geografii
Geografia cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. Na Lubelszczyźnie zdawać ją będzie ponad 7 tys maturzystów.

Matura z geografii na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, natomiast na poziomie rozszerzonym - 150 minut, a egzamin z filozofii - 180 minut.

- Zdaję maturę z geografii, bo chcę się dostać na studia związane z turystyką - mówi Anna z V LO w Lublinie.

Co czeka maturzystów na egzaminie? W arkuszu jest około 30 zadań otwartych i zamkniętych. Można zdobyć w sumie 50 punktów.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - na 20-24 sierpnia.


Po południu przeprowadzony będzie egzamin z filozofii, rozpocznie się on o godz. 14.

Więcej na temat matur w serwisie Matura 2012

Komentarze 0

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.
Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Skomentuj

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:
Twój komentarz został dodany

Pozostałe informacje

Turniej Neuroshimy Hex w Chatce Żaka
22 lipca 2018, 12:00

Turniej Neuroshimy Hex w Chatce Żaka 1 0

Co Gdzie Kiedy. W niedzielę, 22 lipca o godz. 12 w Chatce Żaka (ul. Radziszewskiego 16) odbędzie się turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski 2018 w grze planszowej Neuroshima Hex. Chętni mogą zapisywać się do udziału od godz. 11.30 na miejscu.

Przez pół roku jej rodzina ma wstęp do Aqua Lublin za darmo. Pani Anna miała szczęście

Przez pół roku jej rodzina ma wstęp do Aqua Lublin za darmo. Pani Anna miała szczęście 10 0

Milionowym klientem pochwalił się dzisiaj kompleks pływacki Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich. Pani Anna, która miała to szczęście, dostała rodzinny karnet do Aqua Lublin.

1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy. Zbiórka na środki transportu dla misjonarzy

1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy. Zbiórka na środki transportu dla misjonarzy 0 0

W niedzielę zaczyna się Akcja św. Krzysztofa – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W ubiegłym roku dzięki przekazanym pieniądzom udało się spełnić prośby polskich misjonarzy w 30 krajach świata.

Pokazy fontanny na placu Litewskim w Lublinie: Nowe widowisko "Anioły lubelskie"

Pokazy fontanny na placu Litewskim w Lublinie: Nowe widowisko "Anioły lubelskie" 2 0

Co Gdzie Kiedy. Już w piątek 20 lipca po raz pierwszy pokazane zostanie w fontannie na pl. Litewskim nowe widowisko „Anioły lubelskie”. W lipcu zobaczymy je w sumie sześć razy, bo Ratusz zmienił harmonogram pokazów.

Chwila nieuwagi i takie efekty. Dachowanie audi [zdjęcia]
galeria

Chwila nieuwagi i takie efekty. Dachowanie audi [zdjęcia] 0 1

Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 8 w Janowicach (pow. świdnicki).

94 PZLA Mistrzostwa Polski: Brązowy medal Joanny Bemowskiej z AZS UMCS
galeria

94 PZLA Mistrzostwa Polski: Brązowy medal Joanny Bemowskiej z AZS UMCS 0 0

Świetny początek 94 PZLA Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce dla AZS UMCS. Joanna Bemowska wywalczyła brązowy medal w chodzie sportowym na 5 km.

Rzucił się z nożem na swoją matkę. Bo nie zostawili mu kotletów na kolację

Rzucił się z nożem na swoją matkę. Bo nie zostawili mu kotletów na kolację 40 6

Cztery lata więzienia i przymusowa terapia odwykowa. To kara dla 26-latka z okolic Puław, który ugodził nożem własną matkę. Wcześniej latami znęcał się nad rodziną.

Do ostatniego rzutu. Rozmowa z Pawłem Fajdkiem, zawodnikiem Agrosu Zamość
Magazyn

Do ostatniego rzutu. Rozmowa z Pawłem Fajdkiem, zawodnikiem Agrosu Zamość 2 0

Rozmowa z Pawłem Fajdkiem, zawodnikiem Agrosu Zamość

O ziołach, wirusie i drogach dla Niepodległej

O ziołach, wirusie i drogach dla Niepodległej 0

Rozmowa ze Sławomirem Sosnowskim, Marszałkiem Województwa Lubelskiego.

94 PZLA Mistrzostwa Polski: Złota niedziela AZS UMCS Lublin?

94 PZLA Mistrzostwa Polski: Złota niedziela AZS UMCS Lublin? 2 0

Organizatorzy mistrzostw Polski zadbali o to, żeby kibice każdego dnia zawodów mieli co oglądać. Dlatego już w piątek w akcji będzie można zobaczyć Pawła Fajdka

Cyrk Podwórkowy w Lublinie przed Carnavalem Sztukmistrzów [harmonogram]
22 lipca 2018, 17:00

Cyrk Podwórkowy w Lublinie przed Carnavalem Sztukmistrzów [harmonogram] 1 0

Co Gdzie Kiedy. Od najbliższej niedzieli po Lublinie będzie krążyć Cyrk Podwórkowy, który co rok jest oznaką zbliżającego się Carnavalu Sztukmistrzów. Artyści będą występować na terenie lubelskich dzielnic. Wszystkie występy są darmowe.

Napadli na bezdomnego koło dworca w Lublinie. Nie miał pieniędzy, wtedy zrobili coś jeszcze gorszego

Napadli na bezdomnego koło dworca w Lublinie. Nie miał pieniędzy, wtedy zrobili coś jeszcze gorszego 25 5

Bezdomny został pobity przez dwóch mężczyzn w okolicach dworca autobusowego przy al. Tysiąclecia w Lublinie.

Lublin: Dwie linie autobusowe w sobotę zmienią trasę

Lublin: Dwie linie autobusowe w sobotę zmienią trasę 0 0

Dodatkowy objazd wprowadzony będzie w sobotę na liniach autobusowych nr 7 oraz 50. Powodem są prace drogowe.

Program TV na weekend 20-22 lipca. Jakie filmu warto zobaczyć?
20 lipca 2018, 0:00

Program TV na weekend 20-22 lipca. Jakie filmu warto zobaczyć? 0 0

Stacje telewizyjne kontynuują zapoczątkowane filmowe serie. Miłośnicy fantasy będą mogli obejrzeć w ten weekend kolejne części cyklów Władca Pierścieni i Gwiezdne Wojny, z kolei fani kina superbohaterskiego zobaczą Człowieka ze stali. Sprawdźcie, jakie filmy będzie można zobaczyć w ten weekend w telewizji.

Szpital tonie w długach, kolejne grupy zawodowe walczą o podwyżki. Będzie nagroda dla dyrektora?

Szpital tonie w długach, kolejne grupy zawodowe walczą o podwyżki. Będzie nagroda dla dyrektora? 0 7

12 tys. zł nagrody rocznej może dostać dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Zdaniem jednego z członków rady społecznej lecznicy w obecnej napiętej sytuacji to nieetyczne, a związkowcy pytają o uczciwość.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.