Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

odwołanie prezydenta i rady miasta

Utworzony przez mieszkańcy Białej, 8 listopada 2009 o 17:51
Powód to arogancja władzy i nie rozwiązywanie problemów mieszkańców. Na razie referendum w dniu dzisiejszym tylko w Gliwicach. Za mataczenie przy lotnisku, kiedy w Białej Podlaskiej ?.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
mieszkańcy Białej napisał:
Powód to arogancja władzy i nie rozwiązywanie problemów mieszkańców. Na razie referendum w dniu dzisiejszym tylko w Gliwicach. Za mataczenie przy lotnisku, kiedy w Białej Podlaskiej ?.
Tylko Lotniska ?
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
I rozbiór Polski był bo wszyscy się kłucili jedni chcieli mieć za kolegę Rusa inni dla zasady. II wojna spowodowała że Rus zadomowił się ze swoimi poplecznikami na 50 lat. Solidaruchy wywalczyły wolną Polskę i chwała im za to ale tak się pokłuciły o steropian że dzisiaj Rus nas znowu z Helmutam biorą w dwa ognie, Ludzie pamiętając o HISTORII nie róbcie błędów dzisiaj. A do sprawujących władzę - sprawiedliwość powolna ale miele swoimi żarnami uważajcie byście nie zassłużyli na rozpylenie.,
Mając na względzie powyzsze Czas Najwyższy.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
Mając na względzie powyzsze Czas Najwyższy.
Pana Prezydenta Inspiracja na dziś: "Podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityków." Margaret Thatcher Chyba wam się Prezydent nie podoba i ma się nie podobać.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
Pana Prezydenta Inspiracja na dziś: "Podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityków." Margaret Thatcher Chyba wam się Prezydent nie podoba i ma się nie podobać.
Rada też nam się nie podoba.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
Rada też nam się nie podoba.
Rada powolna Prezydentowi kieruje się tymi samymi inspiracjami, z drugiej strony chyba zapomniała komu służy i w czyim interesie ma występować, jeśli oni zapomnieli my musimy to zapamiętać.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Gość napisał:
Rada powolna Prezydentowi kieruje się tymi samymi inspiracjami, z drugiej strony chyba zapomniała komu służy i w czyim interesie ma występować, jeśli oni zapomnieli my musimy to zapamiętać.
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października dotyczące okresów, w trakcie których nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, wyborów nowych rad i wyborów przedterminowych oraz referendów lokalnych Warszawa, dnia 6 października 2009 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-35/09 Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że w dniu 12 listopada 2010 r. upływa kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W związku z powyższym zbliżają się okresy, w trakcie których nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, wyborów nowych rad i wyborów przedterminowych oraz referendów lokalnych, a w szczególności: 1) wyborów uzupełniających, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Zatem ostatnie wybory uzupełniające mogą zostać przeprowadzone w dniu 9 maja 2010 r. Ponieważ pierwsza czynność wyborcza w wyborach uzupełniających, tj. podanie do wiadomości publicznej zarządzenia wojewody, musi zostać wykonana najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów, wybory te mogą być zarządzane nie później niż dnia 10 marca 2010 r. Dotyczy to także wyborów uzupełniających powtarzanych w trybie art. 193 ust. 2 Ordynacji wyborczej, a także wyborów uzupełniających, o których mowa w art. 194 ust. 3 powołanej ustawy. Przepis art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa; 2) wyborów nowych rad, zgodnie z art. 197 ust. 8 powołanej ustawy, nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Zatem ostatnie wybory nowych rad mogłyby zostać przeprowadzone w dniu 9 maja 2010 r. Należy jednak zauważyć, że wybory te są przeprowadzane w związku ze zmianami w podziale terytorialnym państwa. Zmiany te następują z dniem 1 stycznia. Zgodnie z art. 26 ust. 1 powołanej ustawy wybory powinny zostać przeprowadzone w ciągu 90 dni od tej daty, czyli nie później niż 28 marca 2010 r.; 3) wyborów przedterminowych do rad, zgodnie z art. 196 ust. 3 powołanej ustawy, nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Zatem ostatnie wybory przedterminowe mogą zostać przeprowadzone dnia 8 listopada 2009 r. Terminy wykonania czynności wyborczych w wyborach przedterminowych mogą być krótsze od przewidzianych w ustawie, jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej od zarządzenia wyborów (ogłoszenia) do dnia głosowania powinno upłynąć co najmniej 40 dni. Dlatego też, wybory te mogły być zarządzane nie później niż 29 września 2009 r. 4) wyborów przedterminowych wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), zgodnie z art. 28d ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) nie przeprowadza się, jeżeli ich data miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Zatem ostatnie wybory przedterminowe wójtów mogą zostać przeprowadzone w dniu 9 maja 2010 r. Terminy wykonania czynności wyborczych w wyborach przedterminowych mogą być krótsze od przewidzianych w ustawie, jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej od zarządzenia wyborów (ogłoszenia) do dnia głosowania powinno upłynąć co najmniej 40 dni. Dlatego też, wybory mogą być zarządzane nie później niż dnia 30 marca 2010 r. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta, a rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów. W przypadku gmin, w których wybory miałyby być zarządzone na dzień przypadający po dniu 12 listopada 2009 r. ale nie później niż dnia 9 maja 2010 r. wybory zarządza się jeżeli rada gminy nie podejmie, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta, uchwały o nieprzeprowadzaniu wyborów. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że: 1) zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) wnioski mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania organu (organów) jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji mogą być składane nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji, tj. dnia 12 marca 2010 r.; 2) zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, tj. nie później niż 12 lutego 2010 r. jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. W tym przypadku rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium; 3) zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy powołanej w pkt 2, rada gminy, nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, tj. nie później niż 12 lutego 2010 r. może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolutorium. Stosownie do art. 67 ust. 1-3 ustawy o referendum lokalnym ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wyników referendum rozstrzygających o odwołaniu organu jednostki samorządu terytorialnego oznacza zakończenie działalności danego organu, a w przypadku ważnego referendum w sprawie odwołania wójta przeprowadzonego na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, w którym przeciwko odwołaniu wójta oddano więcej niż połowę ważnych głosów - oznacza zakończenie działalności rady. Jak wskazano wyżej w takiej sytuacji w bieżącej kadencji nie przeprowadza się już wyborów przedterminowych rady, a w przypadku odwołania wójta mają zastosowanie niniejsze wyjaśnienia dotyczące terminów przeprowadzania wyborów przedterminowych wójta. Nieprzeprowadzenie wyborów przedterminowych rady lub wójta powoduje, że do końca kadencji funkcję organu (organów) samorządu terytorialnego pełni osoba powołana przez Prezesa Rady Ministrów, w trybie art. 67 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz Trzeba się spieszyć, a z drugiej strony tyle czasu mają że mogą jeszcze niejeden ładny pasztet wysmażyć.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
noo
Zaloguj się, aby oddać głos
0
[quote name='fredek' date='13.11.2009, 13:00:57' post='192 [/quote] Dzisiaj referendum w tej sprawie w Częstochowie. Kiedy wreszcie w Białej Podlaskiej ?.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Brak absolutorium za 2008 napisał:
[quote name='fredek' date='13.11.2009, 13:00:57' post='192 Dzisiaj referendum w tej sprawie w Częstochowie. Kiedy wreszcie w Białej Podlaskiej ?.
Po co na rok nie ma sensu niech włodarze dalej pokażą na co ich stać.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
w Częstochowie mieli dość, odwołali prezia! jest to w demokracji, prawidłowa droga przeciw arogancji i nic nie robieniu władzy! http://wiadomosci.onet.pl/2699,2078434,cze...ie_lokalne.html
Zaloguj się, aby oddać głos
0
mieszkaniec grodu nad Krzn napisał:
w Częstochowie mieli dość, odwołali prezia! jest to w demokracji, prawidłowa droga przeciw arogancji i nic nie robieniu władzy! http://wiadomosci.onet.pl/2699,2078434,cze...ie_lokalne.html
Ale w Częstochowie mają bliżej na Jasną Górę a u nas jest Ciemnogród.
Zaloguj się, aby oddać głos
0

Dodaj odpowiedź:


Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz: