"Skubała kierowców..."! czy redachtóry z Dziennika nie wiedzo, że inaczy się mówi, a inaczy pisze? znają słowo "kolokwializm"? skubać to oni się mogą nawzajem, po kątach się iskać. skoro coś drukuje się w gazecie czytanej przez kogoś więcej niż tylko koledzy, to wypada mieć niejakie pojęcie o stylistyce
Zaloguj się, aby oddać głos
0