Apel do ludzi dobrej woli Szanowni Państwo! 22 września 2009 r. (wtorek) rozpocznie się w Lublinie bezprecedensowy proces polityczny, w którym jestem oskarżonym z art. 256 i 257 kk. Jak zapewne Państwo pamiętacie zostałem oskarżony z podpuszczenia i donosu "Gazety Wyborczej" o to, że na łamach miesięcznika "Biuletyn" - "nawołuje do nienawiści wobec Żydów". W istocie chodzi o to, że w jednym z numerów swojego pisma opublikowałem artykuł dotyczący m.in. roszczeń majątkowych wysuwanych wobec Polski przez pewne środowiska żydowskie określane przez prof. Normana Finkelsteina jako "przedsiębiorstwo Holokaust". W numerze znalazł się też mój tekst dotyczący działań niejakiego p. Ronona Eidelmana - pomysłodawcy utworzenia w Europie (w tym na polskich ziemiach zachodnich) drugiego państwa Izrael. Donos młodziutkiego ORMO-wca politycznej poprawności, zatrudnionego w "Wyborczej" w charakterze dziennikarza Karola A. - uruchomił działania aparatu śledczego i Prokuratury, która w oparciu o tendencyjną i z gruntu fałszywą opinię podszywającego się pod rolę biegłego dr Konrada Zielińskiego z Wydziału Politologii UMCS sporządziła absurdalny akt oskarżenia. Działaniom Prokuratury towarzyszyła nagonka ze strony "Gazety Wyborczej" i innych michnikowskich mediów. Szanowni Państwo! Zwracam się do Was z prośbą o solidarność w moje walce o wolność słowa, walce z groźnym zjawiskiem "politycznej poprawności", na straży której stoją dziś policje, prokuratury i sądy. Proszę o modlitwę w intencji sprawiedliwego wyroku, który może przesądzić również o losie wolności prasy w naszym kraju. Dziękuję wszystkim, którzy udzielili mi jakiejkolwiek pomocy. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować p. Stanisławowi i Michalkiewiczowi, który wystąpi jako świadek na moim procesie i wielokrotnie zabierał publicznie głos w tej bulwersującej sprawie. Dziękuję p. prezesowi NOP Adamowi Gmurczykowi, Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym z p. prezesem Lechem Ciężkim na czele, redakcji pisma "Idź pod Prąd", p. Marianowi Kowalskiemu - prezesowi Związku Obywatelskiego, p. Piotrowi Sławińskiemu - prezesowi Lubelskiego Oddziału Ligi Obrony Suwerenności, którzy wystosowali pisma protestacyjne na ręce lubelskiej Prokuratury. Dziękuję również redakcji Telewizji Narodowej z p. Eugeniuszem Sendeckim na czele za rzetelne informowanie o sprawie, p. prof. Barbarze Jedynak za pomoc merytoryczną w odpieraniu zarzutów oraz słowa poparcia i otuchy. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli. Apeluję do tych, którym los wolności słowa w Polsce nie jest obojętny o obecność na rozprawie 22 września 2009 r. (wtorek godz. 8.30), Sąd Rejonowy Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 58, sala nr 5. Nie pozwólmy zarzucić sobie na szyję garoty "politycznej poprawności"! mgr Grzegorz Piotr Wysok ul. Niecała 10m 44 20-081 Lublin tel. (0-81) 53-278-05 Odwiedź moją stronę internetową Grzegorz Wysok - Urodzony w 1964 r. Historyk, doktorant KUL, działacz opozycji niepodległościowej w latach 1978-81.Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Założyciel Ruchu Szańca. Redaktor pisma "Szaniec" (1980-81), "Kierunek" (1982), kwartalnika "Christus Rex" (1995). W stanie wojennym internowany i represjonowany . Współzałożyciel Klubu Myśli Politycznej "Vade Mecum" i pisma o tym tytule.W III RP działacz narodowy (SN "Szczerbiec"), współzałożyciel Lubelskiego Lobby Przeciw UE, w latach 1997-99 prelegent w Instytucie Edukacji Narodowej, członek Związku Obywatelskiego, Organizacji Monarchistów Polskich i Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta.
Zaloguj się, aby oddać głos
0