Mnie natomiast zastanawia jak pod kątem przepisów należy rozumieć ten zestaw znaków. W Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych czytamy: § 20 ust. 4. Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .....t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy. § 16 ust. 1. Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. § 2 ust. 4. Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku. Z tego co przeczytałem na stronie MOJEGO MIASTA LUBLIN wynika, że na tabliczce pod znakami jest napisane "Nie dotyczy mieszkańców SM Wrotków i służb komunalnych", a z § 2 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia wynika, moim zdaniem, że wyjątek ten dotyczy obu zakazów. Zatem znak B-18 jest zbyteczny. Mieszkańcy SM Wrotków i służby komunalne mogą wjechać za znak nawet pojazdem o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5t (takie prawo daje im tabliczka), a pozostali nawet pojazdem do 2,5t nie mogą wjechać za znak (zabrania im znak B-1).
Zaloguj się, aby oddać głos
0