W Kolonii Poniatowej, powiat Opole Lubelskie, w budynku szkoły podstawowej, funkcjonuje przedszkole i klub przedszkolaka jako jeden oddział dla wszystkich uczęszczających dzieci, w liczbie 26 osób zapisanych. Zajęcia prowadzone są tylko przez jedną nauczycielkę, pomimo,że w grupie znajdują się dzieci w wieku 3 - 6 lat. W obecnym miesiącu (oraz planowane jest w styczniu 2010 roku ) codziennie przychodzi kolejno jeden rodzic i pełni rolę opiekuna, choć tak naprawdę większość osób nie ma badań lekarskich. Świadczy to o braku dobrego zarządzania i organizacji w placówce. Dzieci mają mało atrakcyjne zajęcia, bo monotonne i nie urozmaicone w ciągu dnia. Warunki lokalowe są nie wykorzystane, a dzieci cisną się w jednej salce, jak przysłowiowe kurczęta. Tylko czasem są dzielone na dwie grupy i jedna z grup przebywa w drugiej sali. Niewykorzystane są dwa pomieszczenia, które są ogrzewane i wyposażone, ale brak odpowiedniej liczby personelu sprawia, że przedszkolaki muszą gnieździć się w ciasnocie. Należałoby to zmienić, tworząc dwa oddziały i zatrudniając stosowną liczbę pracowników. Nie jest problemem złożyć wniosek do Urzędu Pracy o przydzielenie stażystów z kompetencjami do takiej pracy. Wszyscy rodzice zauważają ten problem, tylko milczą , nie wiadomo dlaczego. Czyż Szanowna Dyrekcja nie dostrzega na swoim podwórku potrzeby i możliwości dokonania zmian? Beata Błaszczyk
Zaloguj się, aby oddać głos
0