Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Użytkownik

Turkowice: Mniszki w Żeńskim Domu Zakonnym

Utworzony przez zen, 3 września 2008 o 09:04 Powrót do artykułu
Ludzie . prawosławnych na naszym terenie jest mało lub wcale, ale ekpansja kleru tego kościoła jest ogromna . Biorą wszystko jak leci , odbudowują remontują . Powstaja nowe parafie zaledwie 3 osobowe itp. Przykłady remont cerkwi w Tomaszowie Tarnogrodzie , nowa parafia w Biłgoraju. przejęcie i remont cerkwi unickiej w Szczebrzeszynie turkowice i inne. Mimo braku prawosławnych zaznaczają swoją obecność na tych ziemiach i wiem po co . Politycy powinni miec trochę wyobraźni, a lokalni działaczenich się tak nie zachwycają ekspansą religii wschodu . Bo nigdy nie byla nam przyjazna,
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Religja Wschodu jak to nazwałeś zenie też była niszczona.Właśnie niszczona przez religię zachodu.Akcja Wisła i inne ,Unia Brzeska długa lista niszczenia prawosławia na tych terenach.Nic dziwnego ,że budzi teraz zdziwienie powrót szczególnie u tych , którzy nie wytrzymali i przeszli do KRK.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
http://www.cerkiew1938.pl/index.html Podstawowe wytyczne do polonizacji Chełmszczyzny I. Myśl przewodnia A) Wszyscy prawosławni Chełmszczyzny są zniszczonymi Polakami, którzy przez ucisk zaborców odpadli od polskości. Akcję polonizacyjną w stosunku do prawosławnych, mówiących po polsku i podających się za Polaków, traktować należy ich jak Polaków i prowadzić robotę pod kątem rewindykacji wyznaniowej. Należy ją prowadzić ostrożnie oraz indywidualnie w stosunku do osób i rodzin, co do których jest pewność iż są: 1) obojętni dla cerkwi prawosławnej, 2) uświadomieni o tym, iż oni sami lub ich przodkowie przeszli na prawosławie pod przymusem caratu; 3) ulegli wpływom polonizacyjnym w takim stopniu, iż zmiana wyznania stała się ich wewnętrzną potrzebą; 4) mieszkają pojedynczo wśród większego zgrupowania polskiego; 5) uzależnieni materialnie od czynników, które wyrażą im życzenie lub warunek zmiany wyznania. Akcję polonizacyjną w stosunku do prawosławnych, przywiązanych do religii prawosławnej oraz do Polaków podających się za Rusinów prowadzić należy nie pod kątem rewindykacji wyznaniowej, lecz pod kątem polonizacji prawosławia, albowiem wyznaniowe podejście do ludności prawosławnej może z miejsca zrazić ludzi, którzy w tym wyznaniu wyrośli i do niego się przywiązali. Wyznaniowe podejście może zrazić do polonizacji cerkwi dość liczną rzeszę duchownych prawosławnych, która w obronie swego interesu materialnego przejdzie do obozu ukraińskiego, gdy stwierdzi jakąkolwiek akcję zmierzającą bezpośrednio do uszczuplenia ich stanu posiadania. C) Przy polonizacji cerkwi prawosławnej należy osiągnąć, by kazania byty wygłaszane w języku polskim, by religia była uczona po polsku, by duchowny zwracał się w mowie potocznej do otoczenia po polsku. Samo zaś odprawianie nabożeństw ma odbywać się w języku staro-cerkiewnym, tak jak w obrządku rzym.[sko]-kat.[olickim] po łacinie. Należy lansować hasła, że Polacy na terenie Chełmszczyzny mają specjalną misję polonizacji i dlatego na tej platformie powinni skonsolidować wszystkie swoje siły nie dając się pochłonąć zacietrzewieniu politycznemu, zużywając swą energię na wewnętrzne tarcia polityczne. Przenoszenie walk, a nawet animozji politycznych na teren akcji polonizacyjnej jest zaprzepaszczeniem samej akcji. Należy podkreślać, że panem na tej ziemi jest ten, kto o tę ziemię walczył, o tę ziemię się modlił i za polskość tej ziemi cierpiał. D) W stosunku do uświadomionych narodowo Ukraińców należy stać na następującym stanowisku: tak Rzeczpospolita jak i olbrzymia większość jej obywateli odnosi się jak najprzychylniej do budowy Państwa Ukraińskiego jednak poza obecnymi granicami Polski. Wpływy tej grupy Ukraińców należy wszelkimi możliwymi środkami utrudniać i ośmieszać i nie dopuścić do przenikania wpływów odśrodkowych idących z Małopolski Wschodniej i Wołynia. E) Przy obecnym unaradawianiu handlu i rzemiosła należy uznać za więcej wskazane, że lepiej nie rugować Żyda z danej placówki, gdy ta placówka objęta ma być nie przez Polaka, a przez uświadomionego nacjonalistę ruskiego. II) Wytyczne wykonania A) Akcja religijna 1) Zasada ogólna, z którą kryć się nie należy, jest następująca: na ziemiach byłej Chełmszczyzny byli wyłącznie Polacy i to katolicy. Obecnie prawosławia nie niszczy się, prawosławie nie może zaś być rozsadnikiem ruskości, lub też nie może jej umacniać. Duchowni prawosławni muszą bezwzględnie podporządkować się akcji polonizacyjnej. Muszą odczuwać stałą obserwację i kontrolę ze strony społeczeństwa polskiego i władz. Cień nawet akcji rusyfikacyjnej ze strony duchowieństwa prawosławnego, oraz popi szkodliwi muszą być zwalczani wszelkimi sposobami. 2) W akcji rewindykacyjnej wyznaniowej muszą się znaleźć najlepsze jednostki spośród duchowieństwa całej lubelskiej kurii. Pracę należy prowadzić o pozyskanie pojedynczych dusz i rodzin. Na naukę religii rzym.-kat. mają być wciągane dzieci prawosławne. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii może być prowadzone przez duchownego katolickiego. Prawosławni zmieniający obrządek; w związku z chrztem, ślubem czy pogrzebem mają być zwalniani od wszelkich opłat z tego tytułu. W miejscowościach mieszanych narodowościowo opłaty za świadczenia religijne muszą być mniejsze od pobieranych przez duchownych prawosławnych. Udzielać zezwoleń na małżeństwa mieszane można tylko jedynie pod rygorem chrzczenia dzieci w kościele rzym.-kat. Kreować szereg nowych parafii. Wzmóc akcję młodzieży katolickiej na terenach mieszanych i dopuścić do niej młodzież prawosławną, przemianowując na tychże terenach z nazwy młodzieży katolickiej na nazwę młodzieży chrześcijańskiej do czasu zlikwidowania prawosławia. 3)a) Władze administracyjne nie mogą dopuścić do powiększania ilości parafii prawosławnych. Zlikwidować popów nieoficjalnych. c) Zlikwidować zamknięte cerkwie. d) Posługi religijne, oraz mowa potoczna popów musi być polska. e) Znieść opłaty administracyjne przy zmianie obrządku prawosławnego na rzym.-kat. f) Odznaczyć odznaczeniami państwowymi tych, którzy cierpieli w związku z prześladowaniem za czasów caratu. 4) Akcja społeczeństwa. a) Organizować akcję społeczną przeciw kazaniom prawosławnym i nauce religii, oraz posługiwaniu się przez popów innym językiem jak język polski. Powinność tę dokonywać w formie publicznych zbiorowych wystąpień i deklaracyj. Na terenach o obojętności religijnej pobierać [powinno być: popierać] uchwały o likwidacji cerkwi nieczynnych. c) Zwalczać małżeństwa mieszane o ile nie są zawierane w kościele rzym.-kat. Szkoła a) Wykluczyć nauczycieli narodowo niepewnych. Nauka religii musi być prowadzona w języku polskim, dopuścić do nauki tejże religii nauczycieli Polaków, którzy przeszli na prawosławie ze względów rodzinnych (żeniaczka). c) W szkole przez cały czas pobytu uświadamiać, że są Polakami, że ich pradziady zawsze byli Polakami i ziemia ta zawsze należała do Polski. C) Władze administracyjne a) Przeorganizować gminy tak, by o ile możności Polacy stanowili zdecydowaną większość. Ziemie z parcelacji nadawać tylko katolikom i to z zachodnich części województwa lubelskiego. c) Popierać silnie emigrację ruską zagranicę, wstrzymując zaś emigrację Polaków. d) Przy komasacji prowadzić politykę wymieszania elementu ludzkiego. e) Wysiedlić wszystkich obywateli niepolskich z powiatów mniejszościowych do Rosji lub w powiaty czysto polskie. f) Nie pozwolić na stowarzyszenia wyłącznie prawosławnych. g) Przy poborze do wojska kwalifikować prawosławnych jako Polaków. D) Wojsko a) W tej samej jednostce nie powinni być prawosławni inni jak z województwa lubelskiego, pod żadnym zaś pozorem z Wołynia i Małopolski Wschodniej. Dopuścić ich do szkół podoficerskich. c) W posługach religijnych traktować ich na równi z rzym.-kat. d) Nie tolerować języka ruskiego we wzajemnym posługiwaniu się miedzy sobą. e) Dopuścić prawosławnych o nastawieniu polskim do organizacji P.W.i W.F. Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, 3 Dywizja Piechoty Legionów, I.313.3.2
Zaloguj się, aby oddać głos
0
http://www.cerkiew1938.pl/sytuacja_cerkwi_...zywojennym.html Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w całej historii Prawosławia i społeczności ukraińskiej na Ziemi Chełmsko-Podlaskiej. Był to również najtrudniejszy moment w dziejach Kościoła prawosławnego w II Rzeczpospolitej. Wydarzeń, które miały miejsce w maju, czerwcu i lipcu 1938 r. nie można rozpatrywać bez uwzględnienia ogólnej sytuacji Prawosławia w odrodzonym państwie polskim. Wydarzenia 1938 r. nie były bowiem rezultatem zasadniczej zmiany w polityce wewnętrznej państwa, czy też nie zaplanowanym działaniem, lecz najbardziej brutalną i otwartą realizacją koncepcji przyjętych w założeniach polityki II Rzeczypospolitej wobec Kościoła prawosławnego i prawosławnej ludności ukraińskiej na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Od początku okresu międzywojennego polskie władze państwowe przyjęły dwa zasadnicze kierunki polityki w stosunku do Kościoła prawosławnego. Z jednej strony dążono do maksymalnego ograniczenia jego stanu posiadania i wpływów. Przejawem tego stało się pozbawienie Kościoła majątku, wielu świątyń oraz administracyjne ograniczanie liczby parafii. Z drugiej zaś strony państwo podjęło działania w kierunku uporządkowania sytuacji i organizacji Kościoła prawosławnego, aby mógł on funkcjonować w nowych warunkach, ale pozostając zależnym od państwa. Starano się też doprowadzić do polonizacji Kościoła prawosławnego oraz jego wiernych. Szczególnie restrykcyjną była polityka państwa wobec Kościoła prawosławnego na terenach Chełmszczyzny i Południowego Podlasia, wchodzących w okresie międzywojennym w skład województwa lubelskiego. Władze zdawały sobie sprawę, że prawosławie jest jednym z najistotniejszych elementów poczucia odrębności miejscowej ludności ukraińskiej.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
ach ty lachonie przeklety, zebys ty wiedzial ile krzywdy wyrzadzono prawoslawnej ludnosci na terenach lubelszczyzny i podlasia, ale ciebie nie moze to interesowac twoi przodkowie barbarzyncy zadbali o to by narod ruski wymazac z pamieci a cerkwie jesli nie zrownac z ziemia jak hitler warszawe to zamienic na koscioly. ot i polityka kraju naszego wspolnego w ktorym i ja mieszkam i moi przodkowie zawsze prawoslawni i moje dzieci. tu nasze miejsce a ty mozesz tylko to uszanowac bo gdyby nie to sam zmiataj do chin chociazby, tam nie szanuja praw czlowieka!! bedzie ci tam dobrze.nasz piekny kraj polska nie jest krajem tylko li wyznawcow obrzadku zachodniego ale i wschodniego rusko-bizantyjskiego.O le
Zaloguj się, aby oddać głos
0
krrystofor napisał:
ach ty lachonie przeklety, zebys ty wiedzial ile krzywdy wyrzadzono prawoslawnej ludnosci na terenach lubelszczyzny i podlasia, ale ciebie nie moze to interesowac twoi przodkowie barbarzyncy zadbali o to by narod ruski wymazac z pamieci a cerkwie jesli nie zrownac z ziemia jak hitler warszawe to zamienic na koscioly. ot i polityka kraju naszego wspolnego w ktorym i ja mieszkam i moi przodkowie zawsze prawoslawni i moje dzieci. tu nasze miejsce a ty mozesz tylko to uszanowac bo gdyby nie to sam zmiataj do chin chociazby, tam nie szanuja praw czlowieka!! bedzie ci tam dobrze.nasz piekny kraj polska nie jest krajem tylko li wyznawcow obrzadku zachodniego ale i wschodniego rusko-bizantyjskiego.O le
ach ty ukraińcu podły żebyś wiedział ile tysięcy polskich dzieci równo 65 lat temu na Wołyniu wymordowali banderowcy, często na czele tych zbrodniarzy stali popi prawosławni. 11 lipca 1943r. upowcy zaatakowali Polaków modlących się w 160 kościołach rzymskokatolickich, mordowano wiernych i kapłanów w trakcie nabożeństw - ku czci samostijnej . Sam piszesz że wy prawosławni żyjecie w Polsce- a co twoi rodacy zrobili z Polkami na Wołyniu - zamordowali po wszcześniejszych torturach ! Teraz zbrodniarzom stawiacie pomniki - swołocz i tyle - dzicz nigdy nie wejdzie do Europy! Tak swoją drogą to chamstwo i prowokacja zamieszczac taki wpis - jak ten wyżej - w przeddzień 65 rocznicy rzezi wołyńskiej .
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Cieszę się z tego powodu. Konkurencja również w Kościele musi być. Chcę chodzić na nabożeństwa na chwałę Boga, a nie słuchać polityki.
Zaloguj się, aby oddać głos
0
Fajnie że są.Życzę mniszkom dużo zdrowia.
Zaloguj się, aby oddać głos
0

Dodaj odpowiedź:


Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz: